Taalunie: online conversatietafels voor Duitse lesgevers Nederlands

Van november tot juni organiseert de Taalunie maandelijkse online conversatietafels voor Duitse lesgevers Nederlands. Ze zijn gericht op beginnende en ervaren lesgevers, bij voorkeur niet-moedertaalsprekers, uit alle onderwijsniveaus. Ook studenten van de lerarenopleidingen met het vak Nederlands mogen deelnemen.

Doelstellingen:

* Uitwisseling van leservaringen en lesmateriaal

* Ontwikkeling van een professioneel netwerk

* Versterking van de eigen spreekvaardigheid (Nederlands is de voertaal)

* Nascholing op maat, in overleg met de deelnemers

De eerste sessies vinden plaats op 17 november en 15 december, telkens van 17.00 tot 18.30 uur via Teams, en worden begeleid door Hellmuth Van Berlo van de Taalunie. De sessies van januari tot juni worden in overleg met de deelnemers gepland. Voor de inschrijving kunt u mailen naar nvt@taalunie.orgmet vermelding van uw naam, school, aantal jaren leservaring en verwachtingen van de sessies. Deelname is gratis!

Meer info op https://taalunie.org/.../conversatietafels-voor-lesgevers...